img

PV Panel Termal İnceleme Yazılımı

Yangından Korunma


PV sistemlerde en önemli yangın sebebi elektriksel arızalardır. Bunların başında da elektrik atlaması dediğimiz arklar, kısa devre, topraklama hatası ve ters akım gelmektedir. Bu ve kablo izolasyon sorunları, modül çatlamaları yada yanlış bağlantı gibi hatalar yanıcı malzemelerin tutuşmasına sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda yanlış kurulumu yapılan DC ve AC inverterler de birçok yangının ana sebeplerindendir.

Herhangi bir hatalı bağlantı yada bağlantılarda kopma, akım sebebiyle elektrik arkına dönüşebilir ve hava yardımıyla yayılabilir. Elektrik hatlarında önemli bir risk olan bu sorun, PV sistemlerde yüksek akım ve yüksek voltaj sebebiyle dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardandır.

Çevre koşullarına maruz kalan elektriksel komponentler özellikle UV ışınlarına bağlı olarak zamanla yıpranır. Aşınmış ya da gevşek elektrik kablolar gibi hatalardan kaynaklanan veya yangına sebep olabilecek ısıl düzensizlikler, termografik muayene ile tespit edilmekte ve yangın riski ortadan kaldırılabilmektedir.