img

Termografik Muayene Hizmetleri
BİRİZ ENERJİ

Termografik Muayene Hizmetleri


Güneş enerji sistemlerinin izlenmesi, işletilmesi ve operasyonlarının en doğru şekilde başarılı sonuçlandırılabilmesi adına, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik yaklaşımız, ürün ve hizmetlerimizle enerji kayıplarını minimuma indirerek, doğayı korumanın yanı sıra ülkemizin sürdürülebilir verimlilik ve sanayide dijitalleşme hedeflerine katkı sağlamaktayız. Şirketimiz, yenilenebilir enerji endüstrisinin verimli şekilde ölçeklenmesini ve yatırım getirisinin artmasını sağlayarak dijitalleşmenin getirdiği imkan ile en riskli alanlarda dahi İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde kolaylıkla kullanılmasını sağlamaktadır.

Biriz Enerji olarak, insansız hava araçları ile sistemde tahribat oluşturmadan, tesis sahasının büyüklüğü farketmeksizin, Güneş Enerji Santralleri için termografi hizmeti sağlamakta ve sistemde enerji kayıplarına sebep olan arızaları saptamaktayız.

Termografi hizmetimiz ile, fotovoltaik sistemlerdeki çizik, çatlak, kırık hücre, gölgelenme vb. gibi dış etkilerden kaynaklanan ya da hücre, string, diyot/lehim, bağlantı kutusu, modül, delaminasyon gibi sebeplerden dolayı oluşan sıcak noktalar (hot spots) tespit edilmektedir. Hot spots, fotovoltaik hücrelerin elektrik enerjisi üretmek yerine negatif olarak kutuplanıp enerjinin ısı olarak açığa çıkması durumunda gözlenmektedir. Normal çalışan hücrelerle arızalı hücreler arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yüksek derecelere çıkabilir, bu da panellere geri dönülmez mutlak hasarlar verebilir.

Güneş panellerindeki aşırı ısınmalar iki önemli duruma sebep olur:

1-) Genel güç üretiminin, hücrelerin enerji üretmek yerine tüketmelerinden kaynaklanan düşmesi.
2) Güç üretiminin, hücreleri ısıtmaya devam etmesi ve bu durumun komşu hücrelerin üretimini etkilemesi.

Bu kapsamda Biriz Enerji olarak; optimum çalışma ile enerji üretimi, risklerin azaltılması, ekipmanların kullanım sürelerinin sağlıklı yönetimi, yatırım geri dönüş sürelerinin azaltılması gibi hedeflere ulaşmak amacıyla GES sahalarının termografik muayanesini, uzman teknik kadromuz ile yaparak tesislerinize ait analitik veriler sağlamaktayız.